immosupport.be

Waarom een vastgoedexpert inschakelen?

U heeft een waardebepaling nodig van uw huis omdat u het wilt verkopen? U wilt een plaatsbeschrijving (staat van bevinding) omdat u gaat huren of verhuren? U heeft een onpartijdige waardebepaling nodig voor een echtscheiding, een aangifte van een nalatenschap, inbreng in een vennootschap, ...? 

De vastgoedexpert geeft een onpartijdig, onderbouwd en deskundig waardeoordeel in alle vertrouwelijkheid. De vastgoedexpert laat zich niet leiden door de belangen van wie dan ook. De vastgoedexpert heeft een grondige kennis van de wetgeving ter zake en door permanente scholing is hij/zij nauwgezet op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen, schommelingen van de markt en nieuwste technologieën.

Wat is de "waarde"?

“Waarde” volgens Van Daele is de betekenis die iets heeft als “bezit” of “ruilobject” en wordt uitgedrukt in geld. Of het gaat om de gebruikswaarde of de ruilwaarde, deze vier kenmerken zijn steeds van belang: nuttigheid, schaarste, de vraag en de overdraagbaarheid. 

Reacties